Kullanım Koşulları

1. Genel

Aşağıda Evdam tarafından sunulan emlak portalının ziyaretçileri ve ilan verenleri ile olan ilişkisini düzenleyen kurallar yer almaktadır. Ziyaretçiler ve ilan verenler bundan sonra müşteri olarak anılacaklardır.

2. Evdam Hizmetleri

Evdam verilen ilanları, taşınmazla ilgili bilgileri internet üzerinden ilgililere aktarmak yoluyla sunacaktır. Aranılan taşınmazları uygun müşterilere göstermek Evdam’ın sorumluluğundadır. Evdam hizmetlerini en son teknik gelişmelere uygun şekilde sunmaya gayret gösterir. Evdam bu sebeple sunduğuhizmette değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Evdam, taşınmazlarla ilgilenenlere internet üzerinden ücretsiz olarak,

  • Evdam veri tabanında yer alan uygun nesnelere ait bilgilere
  • Genel bilgilere ve kredi imkanlarına dair bilgilere ulaşma imkanı verir.

Bu imkanın sağlanmasına dair bir garanti söz konusu değildir, Evdam ayrıca istediği zaman bu imkanı sınırlandırabilir veya tamamen kapatabilir. İlgililer elde ettiği bu bilgileri sadece kişisel olarak ve iş bu taşınmaz ile ilgili olarak kullanabilir. Bu bilgilerin üçüncü kişilere verilmesi ve/veya ticari olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. İlan verenin isteği üzerine, Evdam ortak olarak çalıştığı firmaların ek hizmetlerini( örneğin nesnelerin görülmesi, satış anlaşmaları hazırlanması, danışmanlık vs.) de sunabilir. Bunların uygulanması için ayrıca birer anlaşma hazırlanacak ve imzalanacaktır. Evdam bu ek anlaşmayı kabul etme hakkına sahiptir ve buna zorunlu değildir.

3. İlan verenin bilgileri

İlan veren sadece gerçekten var olan ve satılmakta olan taşınmaz ilanları vermekle yükümlüdür. İlanın içinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü'de ilan verenin sorumluluğundadır. İş bu nesne eğer satışta değilse, bu ilanın kaldırılması da ilan verenin sorumluluğundadır. İlan veren aynı zamanda yalnızca satışından ve/veya pazarlanmasından kendisinin sorumlu olduğu taşınmazlarla ilgili ilan vermek sorumluluğundadır. Taşınmaz ile ilgili tüm gerekli verilerin eksiksiz ve doğru olarak ilan veren tarafından girilmesi gerekmektedir. Üçüncü kişilerin haklarını ( kişisel haklar, isim hakları, markahakları vs.) ihlal etmeyecek veriler girmek de ilan verenin sorumluluğundadır.İlan veren, Evdam’u bu tip ihlallerden dolayı oluşacak hak taleplerinden korur.Bu durumlarda oluşacak hukuki temsil masrafları da ilan verene aittir. Sadece ilgi çekmek amaçlı girilen ilanlar kötüye kullanım olarak algılanır ve bir uyarıdan sonra sistemden silinir. Bunlara örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Taşınmazın adresinde yanlış veya eksik bilgi olması
  • İlan alanlarını özel firmaların reklam alanı olarak kullanmak
  • İlgilileri yanlış veya eksik bilgi vererek ilanlara çekmeye çalışmak
  • İlgilileri ücretli ve/veya Evdam telefon veya internet hizmetlerine yönlendirmek

Genel bilgi sayfalarında aylık taksitlerle, faizlerle vs. ilgili verilen bilgilerin doğruluğu Evdam tarafından garanti edilmez. Verilen bilgiler, ilgili hizmeti veren firmanın bilgilerinden derlenmiştir. Evdam bu bilgilerin tamamen güncel ve doğru olmaya bileceklerinin altını çizer.

4. Finansal ürünlerin Evdam veya ilan veren tarafından sunulmayacağına dair muhafiyet

İlgililer herhangi kredi veya taksitlendirme konusunda hak talep edemez. Evdam bir kredi veya taksitlendirme hizmeti değildir. Bu konuların uygulanmasında herhangi yardım sunmayı vaat etmez. Özetle, Evdam gelen kredi taleplerini, bu kredi hizmetini sunan sağlayıcılara iletmekten başka bir görev üstlenmez.

5. Kooperasyon Ortaklarının Bilgileri

Evdam, web sayfaları üzerinde uygun düşecek kooperasyon ortaklarının bilgilerini sunar. Bu bilgilerin doğruluğu konusundaki tüm sorumluluk bu kooperasyon ortaklarındadır. Kooperasyon ortaklarının verdiği hizmetler konusunda da tüm sorumluluk kooperasyon ortaklarındadır.

6. Devredilebilirlik ve Gizlilik

Müşterilerin bu kontrattan elde ettikleri haklar başkalarına devredilemez.Kişisel bölümlere girmek için ve veri saklanmasını mümkün kılan şifre, tamamen kişinin kendisine aittir ve kesinlikle başkasına verilmemelidir. Müşteriler şifrelerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler. Buna ek olarak, ilan verenler Evdam ilan verme sayfasındaki taşınmaz bilgilerini başkalarına vermemekle yükümlüdürler.

7. Haklar

Evdam veri bankasındaki verilerin tüm hakları sadece Evdam’a aittir. Bunund ışındaki kullanıcılar tarafından oluşturulmuş tüm verilerin hakları yaratıcılarına aittir. Kullanıcının Evdam aramasını kullanarak bu verileri ekran görüntüsüne dönüştürmesi ve bunları yazdırması hakkı bulunmaktadır.Yazılım kullanılarak bu tür aramaların yapılıp bu verilerin kullanılması yasaktır. Sayfadaki hak bildirimleri ve bunların uyarıları değiştirilemez.Kullanıcı bu sorguyla kazanılan veri bankası bilgilerin kısmen veya tamamen medya formları ve/veya ticari bilgi işleme veya bilgi edinme işlemlerinde kullanılmaları kesinlikle yasaktır. Veri bankasını kısmen veya tamamen herhangi başka bir veri bankasına bağlamak veya linklemek kesinlikle yasaktır. Bunun dışında Evdam içeriği değiştirme hakkına sahiptir, özellikle bu kullanım koşullarının 3. maddesine uygunsa.

8. Evdam tarafından iletilen bilgilerin kullanılması

İlan verenler kendilerine Evdam tarafından iletilen talep ile ilgili bilgileri sadece ilanda belirtilen gayrimenkul satışı için kullanabilirler. Bu bilgilerin üçüncü şahıslara verilmesi ve başka amaçlar için kullanılması kesinlikle yasaktır.

9. Komisyon tutarının ilanda açıkça belirtilmesi

Eğer satış sonrası komisyon isteniyorsa, bu durum ve komisyon tutarı ilanda açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

10. Tamamlayıcı bilgi ve teklifler, ilanın tamamlayıcı şekilde yayılması

Evdam arz ve talep sahiplerine kendine veya başkalarına alış, satış veya kiralama ile ilgili bilgi ve ilanları iletme hakkına sahiptir, ama zorunlu değildir. Aynı şekilde ilan verenin ilanını kendisinden ek bir ücret talep etmeden başka gayrimenkul portallarında yayınlama hakkına da sahiptir, ama zorunda değildir.

11. Bilgilerin kaydedilmesi

Evdam üyelik bilgileri Evdam tarafından kaydedilir ve işlenir. Bu esnada kullanıcının onay verdiği gizlilik ilkesi esas alınır. Gizlilik ilkesinin tüm koşularına uyulur.

12. Newsletter gönderilmesi

Evdam talep üzerine kullanıcılarına ücretsiz newsletter (haber içerikli mektuplar) gönderirir. Bu konuyla ilgili bir hak talebi olamaz. Evdam bu hizmeti istediği gibi kısıtlayıp, tamamen ortadan kaldırabilir. Kullanıcının isteği doğrultusunda newsletter gönderimi durdurulur. Kullanıcı kişisel ayarlarında bu hizmeti isteyip istemediğini seçebilir.

14. Yazı işleri hakkında sorumluluk

Satış planlayıcısının tüm redaksiyonal katkıları ya güvenilir kaynaklara dayanmakta ya da Evdam tarafından güvenilir ve bağımsız olarak nitelendirilen partnerler tarafından oluşturulmaktadır. Burada yayınlanan içerik yazarın kendi tecrübelerini içerir ve kendi bakış açısını ortaya koyar. Yazılar konu hakkında genel ve ayrıntılı şekilde düzenlenmeli ve kişisellik içermemelidir. Evdam bu içerikle kesinlikle kişisel hizmet vermez ve hukuk veya vergi danışmanlığı yapmaz.

15. Üyelik Feshi

Müşteri istediği an Evdam üyeliğini kullanım panelinden feshedebilir.

16. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

Evdam bu kullanım koşullarının her an sebep göstermeden değiştirebilir.Değiştirilen şartlar kullanıcıya email ile, bu kuralların uygulanmaya geçmesinden 4 hafta önce haber verilir. Kullanıcı bu email'i aldıktan sonra 4 hafta içindekine itiraz etmezse, yeni koşulları kabul etmiş sayılır. Evdam kullanıcılarını bu email ile değişen kurallar ve itiraz süresi hakkında bilgilendirir. Şayet bu koşullardan biri geçersiz kalırsa, diğer koşullar bundan etkilenmez. Geçersiz kalan koşul yerine ona yasal ve anlam açısından en yakın olan kullanılır. Bu diğer açık noktalar için de geçerlidir.


 

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir